Den lokale aktionsgruppe for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kertemine kommuner

Sunny Juice er en mindre virksomhed som tapper og producerer juice og saft i pure-pack kartoner og i glasflasker.

Formålet er at søge om tilskud var at vi kan producere flere produkter på karton, hvilket ikke er muligt for nuværende, da vi hverken har plads eller ressourcer til at gøre det.

Pladsen er vi ved at gøre noget ved, da vi er ved at bygge til, så vi får mere lagerplads. Derfor skal vi have et kølebånd og en pakkemaskine så vi også kan få ressourcerne. Med dette kan vi arbejde i 2 holds skift og derfor får vi også brug for en mere til at blande vores produkter, samt 1/2 -1 person mere på lageret.

Den overordnede strategi – kan opdeles i 2 faser:

Fase 1: etablering af 650 m2 lagerfacilitet

Fase 2: investering af kølebånd og automatisk pakkemaskine

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)